Internationale topensembles worden geslachtofferd om de bezuinigingen op de omroep te verzachten

17 JUNI 2011

Minister van Bijsterveldt heeft ons vandaag laten weten dat zij 14 miljoen wil besteden aan klassieke levende muziek. Dit betekent de afschaffing van de Radio Kamer Filharmonie. Verder overweegt zij een eenmalige afbouwsubsidie ter beschikking te stellen voor het Metropole Orkest. De 14 miljoen is extra geld en komt niet ten laste van de bezuinigingsopdracht van de omroepen.  Door twee topensembles te slachtofferen en het budget uit een andere budget te halen, heeft de minister dus de bezuinigingopdracht voor de omroepen met 30 miljoen verzacht.

Uit het gegeven dat de minister een afbouwsubsidie voor het Metropole Orkest voorstelt en de inzet van gemeentelijke gelden voor het ensemble voorstelt, maken wij op dat de minister een politieke oplossing zoekt om de kerntaak van de publieke omroep – levende muziek – in haar volle breedte overeind te houden. Dit is ook een logische stap in het kader van het toekomstige cultuurlandschap.

Uit de optelsom van wensen van de individuele omroepen blijkt dat zij streven naar het behoud van het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio Kamer Filharmonie, het Groot Omroepkoor en het Metropole Orkest.

Tot de kerntaken van de Publieke Omroep op het gebied van cultuur behoort klassieke muziek, vocale muziek en lichte muziek. Het MCO ervoor zorgen dat deze drie functies voor het publiek  behouden blijven. Bij het afschaffen van twee ensembles van het MCO is de kerntaak niet meer uit te voeren.

Het MCO stelt voor een forse efficiencyslag te maken die gelijk staat aan het wegbezuinigen van één symfonie-orkest, door te bezuinigen bij het GOK, RFO, RKF en Metropole Orkest, en door de muziekbibliotheek en afdeling educatie op te heffen. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden voor het genereren van meer inkomsten. Binnen de kaders van de mediawet is daar op dit moment geen ruimte voor.

De door het Muziekcentrum van de Omroep gewenste inkomstenbron van 23 miljoen is te realiseren door programmagelden voor levende muziek  samen te voegen met de reeds toegezegde 14 miljoen.

Over Muziek Centrum van de Omroep

Over het Muziekcentrum van de Omroep
Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) is de thuisbasis van de omroepensembles die concerten opnemen voor radio en televisie. Het biedt onderdak aan het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio Kamer Filharmonie, het Groot Omroepkoor, het Metropole Orkest en de omvangrijke Muziekbibliotheek van de Omroep. Eveneens onderdeel van het MCO is de afdeling Educatie. De ensembles hebben elk hun eigen identiteit en plaats in het Nederlandse culturele leven. De omroepensembles geven openbare concerten in onder meer concertseries van de NPS, AVRO en TROS in Utrecht en Amsterdam. De omroepensembles werken daarnaast samen met diverse andere instellingen, zoals het Holland Festival en De Nederlandse Opera. De bezuinigingen van het kabinet bedreigen het voortbestaan van het MCO. Ondanks de hoge kwaliteit van de MCO-ensembles, het enorme aantal (inter)nationale protesten en de volle zalen wordt het budget gehalveerd. Dit zou het einde betekenen van tenminste twee ensembles, de muziekbibliotheek en educatie. De exploitatie van het Concertgebouw Amsterdam en Vredenburg Utrecht komt in grote problemen.